10 tips om langer thuis te wonen

De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, ook als ze zorg en ondersteuning nodig hebben. Hoe bereidt u zich hierop voor? Hieronder geef ik tien tips om de regie te houden over uw eigen leven thuis. Ook als uw gezondheid afneemt.

1. volg het woonnieuws

Hoe ouder u wordt, hoe prettiger het idee dat zorg dichtbij is. Mantelzorg of professionele zorg. Een groeiend aantal kleinschalige wooninitiatieven speelt hier op in. Voorbeelden zijn de Thuishuizen voor alleenstaande ouderen, co-housing en levensloopbestendig wonen. Tijdig verhuizen kan u op langere termijn meer zelfstandigheid opleveren. Informeer bij uw gemeente naar nieuwe bouwprojecten, houd lokale media bij, leg uw oor te luisteren bij andere senioren.

2. ken lokale netwerken

Gemeenten zetten sinds vorig jaar in op nieuwe netwerken: burenhulp, ondersteuning van mantelzorgers, burgerinitiatieven in de wijk etc. Zo komt u op een gemakkelijke, soms kosteloze manier aan ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld gezelschap, iemand die u helpt bij vervoer of kleine reparatieklussen oppakt. Wat speelt er in uw gemeente of buurt? Bij welk netwerk kunt u waarvoor precies terecht? Kijk hier, informeer bij een sociaal wijkteam of het sociaal loket van uw gemeente.

3. weet zorg te vinden

Als u ziek wordt en zorg nodig heeft, krijgt u te maken met een van deze drie wetten; Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Wet langdurige zorg. Iedere wet kent eigen toegangscriteria en eigen procedures. Hier leest u er meer over. Actualiteiten over ouderenzorg vindt u hier. Zoekt u iemand die uitzoekwerk en regeltaken rondom zorg van u overneemt? Neem contact op met een mantelzorgmakelaar.

4. maak een Persoonlijk Zorg- en Leefplan

Hierin zet u uw behoeften, wensen en mogelijkheden rondom leven en wonen op een rij waardoor u ook op langere termijn zelf de regie houdt. Met een Persoonlijk Zorg- en Leefplan heeft u een waardevol document in gesprekken met eventuele toekomstige zorg- en dienstverleners. Dat maakt u een sterke gesprekspartner en zorgt ervoor dat u minder snel verstrikt raakt in regels en aanvraagprocedures.

5. regel vertegenwoordiging

Wie komt op voor uw belangen als u dat zelf (tijdelijk) niet meer kan? Voor een financiële volmacht gaat u naar uw bank. Heeft u vermogen? Dan is een bezoek aan de notaris de aangewezen weg. In een testament kunt u behalve erfenis en beheer van uw geld ook vastleggen wie u vertegenwoordigt in kwesties rondom zorg en welzijn. Door op tijd wettelijke vertegenwoordiging te regelen en afspraken te maken over zorg en financiën kunt u zo lang mogelijk het leven leiden dat u zelf kiest. Lees hier meer.

6. breng uw kinderen op de hoogte

Heeft u kinderen? Ga eens aan tafel zitten om te bespreken wie welke taken op zich neemt als u het niet meer kunt. Een verdeling die veel voorkomt: administratie, praktische regeltaken, begeleiding bij doktersbezoek of samen erop uit. Door uw wensen en behoeften tijdig kenbaar te maken voorkomt u dat de onderlinge verhouding tussen uw kinderen verstoord raakt.

7. doe digitaal mee

Dienst- en serviceverlening verloopt steeds vaker digitaal: in veel gemeenten kunt u alleen nog online afspraken maken, actuele informatie over openbaar vervoer staat op internet, huisartsen bieden e-consults aan. Daarnaast verschijnen steeds meer handige apps of digitale hulpmiddelen die helpen om langer zelfstandig te wonen. Wilt u digitaal bij-leren? Kijk op https://digitaalhulpplein.nl waar u in uw eigen buurt terecht kan voor vragen en hulp. Heeft u helemaal geen ervaring met internet? Kijk dan hier of hier. Zoekt u iemand die bij u thuis komt en op uw eigen tempo iets uitlegt? Huur een student in.

8. beweeg

Regelmatig bewegen vertraagt het ouder worden en zorgt ervoor dat u minder snel last krijgt van allerlei kwalen. Goed te weten: ook op oudere leeftijd kunt u door middel van training uw kracht, conditie, loopvermogen, balans en mobiliteit verbeteren. Fietsen, wandelen, een bezoek aan een fitnesscentrum, alles helpt. Veel gemeenten bieden zwem-, dans- of gymnastieklessen aan tegen gereduceerde tarieven in het kader van het programma Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) . Vraag ernaar bij het WMO-loket. Wilt u wel bewegen, maar niet alleen? Kijk hier voor een sportmaatje in uw buurt. Informatie over sporten en gezond ouder worden vindt u hier.
Tip: draag geen klusjes over aan mantelzorgers die u zelf nog aan kunt. Boodschappen halen, een brief op de bus doen, maar ook uzelf wassen, aankleden, zelfs de gordijnen open doen. Al deze bewegingen dragen indirect bij aan langer zelfstandig wonen.

9. pas uw woning aan

Natuurlijk, u kunt wachten tot zich een (gezondheids)probleem voordoet, maar als u nu uw woning aanpast, profiteert u langer van extra comfort en veiligheid. Ontdek via de Huistest wat u aan uw woning kunt verbeteren. Voor praktische oplossingen en nieuwe technologieën kunt u onder meer terecht bij bouwmarkten en thuiszorgwinkels. Gemeenten zijn over het algemeen terughoudend in het vergoeden van aanpassingen. Maar heeft u een beperking, dan kan een eisenpakket vastgesteld door een ergotherapeut of een professionele ontwerptekening helpen. De gemeente Renkum bood in maart 2016 als eerste een blijverslening aan. Een regeling voor woningeigenaren om levensloopbestendige woningaanpassingen te financieren. Vraag ernaar in uw gemeente. Sommige zorgverzekeraars vergoeden apparatuur voor technische verbeteringen in uw woning zoals een bewegingsschakelaar of lichtbediening op afstand.

10. blijf sociaal actief

Mensen met veel contacten voelen zich niet alleen gelukkiger, maar blijven ook langer gezond. En langer gezond betekent ook langer thuis. Lees over de uitkomsten van het langstlopende onderzoek naar geluk.


dit artikel is ook gepubliceerd op www.alleszelf.nl