thuisalarmering, zo zit het

U valt thuis. En u heeft direct hulp nodig. Hoe handig als u dan bent aangesloten op personenalarmering. Maar weet u hoe het zit met aanbieders, prijzen en vergoedingen? Een van mijn klanten betaalde vorig jaar ruim 800 euro. Ging er iets mis? Nee. Maar erg duidelijk was het kostenplaatje ook niet.

jargon

Eerst wat helderheid scheppen in veelgebruikt jargon. Personenalarmering is van oorsprong een thuisalarm bestaande uit een alarmapparaat, een draadloze, draagbare alarmknop en, meestal, een sleutelkluisje met beveiligingscode. In noodgevallen maakt u contact met een meldkamer die zo nodig iemand oproept om naar u toe te gaan. Dat heet alarmopvolging. U kunt zelf iemand aanwijzen die u in noodgevallen bijstaat, een familielid of mantelzorger. En soms kunt u kiezen voor een medewerker van een thuiszorgorganisatie. In het uiterste geval komt er een huisarts of een hulpdienst: brandweer of ambulance.

nieuwe technieken

Naast thuisalarmering rukken bedrijven op die slim gebruik maken van nieuwe technieken als GPS, internet en RFID (Radio Frequency Identification). Dit zijn de aanbieders van mobiele alarmering; apparatuur met een groter bereik –ook buiten de woning-, en meer mogelijkheden zoals alarmeren bij een val of als iemand gaat dwalen. Via mobiele alarmering kun je direct zien waar iemand is en rechtstreeks contact maken met familie of mantelzorgers, al dan niet via een app op je mobiele telefoon. Alarmeren kan via de telefoon maar soms ook via sms of email. Mobiele alarmering legt meestal een directe lijn tussen hulpvrager en hulpgever, en soms zit daar een meldkamer of zorgcentrale tussen.

zo is de markt verdeeld

Thuisalarmering is een aanbiedersmarkt met een stuk of tien spelers. U bent daardoor min of meer gebonden aan het bedrijf dat in uw gemeente het monopolie heeft. Vaak is dat een thuiszorgorganisatie. Hiernaast opereren commerciële aanbieders van alarmeringsproducten door het hele land. Inhakend op nieuwe technologieën bieden ze veel interessants. Let wel op: deze bedrijven bieden meestal geen alarmopvolging via een thuiszorgorganisatie. U moet dat zelf regelen en dat kan lastig zijn. Thuisorganisaties die 24 uurszorg leveren, zijn namelijk schaars.

waarvoor betaalt u?

Allereerst zijn dat de aansluit- of installatiekosten Daarbovenop komt, meestal op basis van een maandabonnement, een vast bedrag voor het gebruikmaken van apparatuur en meldkamer. Los hiervan zijn er nog kosten voor alarmopvolging. Tenminste, áls hiervoor een professional moet komen, bijvoorbeeld iemand van een thuiszorgorganisatie. Krijgt u al zorg (via de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige zorg) van deze organisatie? Dan is het soms mogelijk de kosten voor alarmopvolging hiermee te verrekenen. Ik heb ook thuiszorgorganisaties gesproken die de kosten voor alarmopvolging versleutelen in een maandelijks abonnement.

vergoeding

Iedere aanbieder op deze toch al ondoorzichtige markt heeft contracten met eigen zorgverzekeraars. Omdat u min of meer bent aangewezen op een lokale aanbieder, is het een kwestie van geluk of u daar iets aan hebt. Daar komt bij, eventuele vergoeding, vanuit de basisverzekering, geldt alleen voor aanschaf/huur van apparatuur. Bij aanschaf van personenalarmering betaalt u eigen risico, bij huur niet. Om in aanmerking te komen, gelden bovendien de volgende voorwaarden: (1) u heeft een medische indicatie op grond van een lichamelijke handicap (2) de kans dat u plots een beroep moet doen op medische of technische hulp is groot (3) uw zorgverzekeraar heeft een contract met de aanbieder van thuisalarmering en (4) u vraagt uw zorgverzekeraar vooraf om toestemming. Ook als er geen contract is tussen zorgverzekeraar en aanbieder krijgt u soms (een deel van) de eenmalige kosten vergoed. Heeft u een sociale indicatie (via de gemeente)? Check dan de polis van uw aanvullende verzekering voor eventuele vergoeding.
Let op: zorgverzekeraars vergoeden geen abonnement op een meldkamer/alarmcentrale en ook geen alarmopvolging door professionals.

besparing

Terug naar mijn klant. Hij was aangesloten op thuisalarmering van een thuiszorgorganisatie waarvan hij géén thuishulp (zorg) kreeg. Daarom moest hij apart betalen voor zes keer hulp na alarmering. Kosten: € 492,00. Samen met zijn abonnement op de meldkamer, de aansluiting van de apparatuur en de huur daarvan, kostte de thuisalarmering hem in één jaar bijna € 810,00. Een vergoeding via zijn zorgverzekeraar was niet mogelijk. Want deze had geen contract met de, in dit geval, producent van de apparatuur waarmee de thuiszorgorganisatie werkte.

conclusie

Op de markt voor thuisalarmering ben je als consument dubbel afhankelijk. Van de lokale monopolist/aanbieder van thuisalarmering, de apparatuur die deze partij heeft gekozen en van bestaande contracten tussen aanbieders en zorgverzekeraars.
Toch is er een uitweg. Tenminste, voor wie alarmopvolging binnen het eigen netwerk wil en kan regelen. Sluit gewoon rechtstreeks een contract met de producent van de apparatuur. Ook dan kan alarmopvolging via een meldkamer verlopen. Mijn klant had op deze manier € 810,00 – € 230,00 = € 580,00 in zijn zak kunnen houden.

Noot: Amsterdammers zitten goed. Bij enig aanbieder van thuisalarmering Stichting ATA zit professionele alarmopvolging standaard in het aanbod. Daarnaast is sinds eind 2015 ook mobiele alarmering mogelijk. Klik hier voor meer informatie.