zorg au pair: ja of nee?

Zorgt u dag en nacht voor iemand die niet naar een zorginstelling kan of wil verhuizen? Of heeft u zelf thuis intensieve zorg nodig? Wellicht biedt een zorg au pair uitkomst. Zorg au pairs pakken taken op waar de reguliere thuiszorg niet aan toekomt of niet voor bedoeld is.

wat is een zorg au pair?

Een meestal uit Oost- of Zuid-Europa afkomstige vrouw die hier als inwonende au pair zorg biedt aan ouderen. En soms ook aan volwassenen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Nederland telt rond de vijftien á twintig bemiddelingsbureaus voor zorg au pairs. Deze bureaus komen tegemoet aan de groeiende zorgvraag van thuiswonende ouderen nu verhuizen naar een zorginstelling voor steeds minder mensen is weggelegd.

welke taken heeft een zorg au pair?

Zorg au pairs ondersteunen bij dagelijkse activiteiten en bezigheden (boodschappen, wandelen, doktersbezoek), bieden gezelschap, verrichten huishoudelijk werk (schoonmaken, wassen, koken) en kunnen helpen bij de dagelijkse verzorging zoals wassen en aankleden. Ze kunnen ook opletten of iemand voldoende en gezond eet, of klachten signaleren. Zorg au pairs vormen vaak een aanvulling op de reguliere thuiszorg. Verpleegkundige handelingen, zoals wondverzorging of controle op medicijnen, blijven het terrein van in Nederland geregistreerde, gediplomeerde verpleegkundigen.

op hoeveel uur zorg kunt u rekenen?

De meeste zorg au pairs werken volgens contract veertig uur per week, en soms dertig. U spreekt zelf af hoe u die uren over de dag en de week verdeelt. Op de vrije dagen, twee per week, moet u zelf vervanging regelen. Bijvoorbeeld reguliere thuiszorg, mantelzorg of een tweede zorg au pair.
Bemiddelingsbureaus gaan verschillend om met vakantiedagen. Sommige au pairs werken acht maanden en zijn dan één maand vrij. Andere werken drie maanden en gaan dan drie maanden naar huis, of hebben na drie maanden een week vakantie. Ook zijn er zorg au pairs die twee weken op – twee weken af werken. Vaak heeft u dus te maken met twee zorg au pairs die elkaar afwisselen.

welke opleiding hebben zorg au pairs?

Dat verschilt per bureau. Sommige vragen om een zorgopleiding die vergelijkbaar is met de diverse Nederlandse MBO-opleidingen en minimaal een jaar werkervaring. Een enkel bureau werkt met gediplomeerde verpleegkundigen. Er zijn ook bureaus die alleen selecteren op ervaring in de zorg. De meeste landen waar zorg au pairs vandaan komen, maken overigens geen onderscheid tussen verzorgenden en verpleegkundigen zoals hier. De waardering van buitenlandse kwalificaties hangt dan ook niet alleen samen met het (buitenlandse) diploma, maar ook met ervaring en Nederlandse taalvaardigheid. Zorg au pairs spreken meestal Engels of Duits en/of hebben een basiskennis van Nederlands.

wat kost een zorg au pair?

Naast kost en inwoning betaalt u gemiddeld tussen € 2.000 en € 2700 euro per maand voor een arbeidscontract van veertig uur. De kosten vallen hoger uit bij een hoger kwalificatieniveau. Aan wie betaalt u? Er zijn drie mogelijkheden. U betaalt de zorg au pair rechtstreeks. Dat betekent dat bemiddelingskosten apart in rekening worden gebracht. En dat uw zorg au pair staat ingeschreven op uw adres. Er zijn ook bemiddelingsbureau die de zorg au pair zelf en volgens de regels van de uitzendbranche betalen. Een zorg au pair kan verder ook in dienst zijn van een bureau in het land van herkomst. In alledrie situaties geldt de Nederlandse wetgeving: verplichting tot betaling van minimumloon, en de werkgever moet voldoen aan de regels van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Zorg au pairs uit niet-Europese landen moeten bovendien een werkvergunning en een verblijfsvergunning hebben.
Nog iets: meestal bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA-verzekering.

krijgt u een vergoeding?

De meeste ouderen die kiezen voor een zorg au pair, betalen deze uit een PGB vanuit de Wet langdurige zorg. Volledige vergoeding is meestal mogelijk vanaf een zorgindicatie ZZP-5. Heeft u een lagere zorgindicatie, dan betaalt u bij.

weeg de voor- en nadelen

Met een zorg au pair bepaalt u zelf wanneer u welke zorg nodig heeft. Er is altijd iemand in de buurt, ook ’s nachts. Een zorg au pair kan bovendien de mantelzorg verlichten. Al met al kunt u dankzij een zorg au pair langer thuis wonen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u een kamer over heeft.
Er zijn ook nadelen aan een zorg au pair. U levert privacy in. En taal- en/of cultuurproblemen kunnen in de weg staan. Ook is er nauwelijks controle op naleving van wet- en regelgeving. Dat betekent dat u als zorgvrager financieel risico kunt lopen als loonbetaling en loonheffing niet volgens de regels verlopen. Bedenk daarnaast dat de grens tussen werk (beschikbaar zijn) en vrije tijd niet altijd even duidelijk is. Dat vereist goede afspraken vooraf, flexibiliteit en een heldere communicatie. U overweegt een zorg-au pair? Kijk wat werkt binnen úw situatie en laat u vooraf goed informeren.

tips

• Bedenk wat u belangrijk vindt qua kennis, opleiding, ervaring, persoonlijkheid en vaardigheden
• Vraag meerdere referenties op en trek deze na
• Vraag het bemiddelingsbureau naar een zorgplan
• Vraag naar de opzegtermijn
• Vraag hoe zit het met opvolging als een zorgverlener eerder dan afgesproken vertrekt

verder lezen

keurmerk bemiddelingsbureaus
vergunning buitenlandse werknemers

dit artikel is ook gepubliceerd op www.alleszelf.nl