zorghotels vervangen mantelzorg?

Wat is nu precies een zorghotel? Wie kunnen er terecht? Wat heb je eraan als mantelzorger? En kun je een vergoeding krijgen van je zorgverzekeraar? Een verzekeraar vroeg me onlangs om te zoeken naar een geschikt zorghotel voor logeeropvang, dus ben ik er nu eens helemaal in gedoken.

Eigenlijk is het woord ‘zorghotel’ een beetje een containerbegrip. De verschillen in accommodatie, omvang en zorgmogelijkheden zijn groot. Kijk maar op de website zorghotels.eu. Als het Amsterdamse vijfsterrenhotel Amrath zich zorghotel mag noemen vanwege een aansluitpunt voor scootmobielen en antisliptegels in de badkamer dan is dat natuurlijk niet vergelijkbaar met een Gooise zorgvilla waar iemand met een ZZP-7 veertien dagen kan logeren. Je kunt trouwens wel selecteren op deze website. Zoek je op zorg, kies dan voor een herstelhotel of een zorgresidentie. In de meeste gevallen kom je terecht bij iets dat er ook als hotel uitziet. Maar een kamer met service en zorgfaciliteiten binnen een zorginstelling kan ook onder het label zorghotel vallen, net als een groep van levensloopbestendige woningen met extra faciliteiten, of een aangepaste bungalow met zorg in een luxe vakantiepark.

logeerplek?

Het enige keurmerk dat ik kan vinden, is dat van de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SNHZ). De aangesloten hotels moeten aan criteria voldoen op het terrein van zorgkwaliteit, aanwezige faciliteiten, zorgprocessen, samenwerkingsovereenkomsten en patiëntveiligheid. Twintig zorghotels hebben dit keurmerk. Allemaal leveren ze herstelzorg. Je kunt er terecht voor bijvoorbeeld revalidatie na een heupoperatie. Of als je je na een ziekenhuisopname thuis nog niet kunnen redden.
Maar waar ik vooral benieuwd naar ben, is of je er ook naartoe kunt voor ‘vervangende mantelzorg’. Dus een zorghotel als logeerplek voor iemand met een (intensieve?) zorgvraag zodat je als mantelzorger even op adem kan komen. Hier in Amsterdam moet je deze zogenaamde ‘respijtzorg’ met een lichtje zoeken. De gemeente heeft niets ingekocht. En bij verpleeghuizen kom je onderaan een wachtlijst. Áls iemand er al naartoe wil.

zorgverschillen

Een aantal SNHZ-gekeurde hotels biedt inderdaad respijtzorg. Al zijn er duidelijke verschillen. De ‘vakantiehotels’ kunnen alleen een bescheiden zorgvraag aan, passend bij een laag zorgzwaartepakket. Er is echter ook een hotel met een 24-uurszorg ‘afdeling’ voor mensen met dementie (oa ZZP-6). En bij sommige kun je zelfs terecht voor palliatieve zorg, vergelijkbaar met hospicezorg. Nog niet genoemd: het zorghotel als overbrugging naar een plek in een verpleeg- over verzorgingshuis. Als iemand wacht op een indicatie en het thuis echt niet meer gaat. Of in geval van een wachtlijst.
De meeste zorghotels werken trouwens samen met een lokale thuiszorgorganisatie. Soms levert een nabijgelegen zorginstelling of -centrum de zorg. Fysiotherapeut, diëtist of psycholoog kunnen dan ook onder het aanbod vallen.

kosten

Wat betaal je? Een zorghotel berekent zorg- en verblijfskosten. Verblijfskosten zijn soms opgenomen in een aanvullend zorgverzekeringspakket, als je zorgverzekeraar hierover tenminste afspraken heeft gemaakt met het zorghotel van je keuze. Iedere zorgverzekeraar hanteert eigen bedragen. Dus, lees je polis zelf vooraf goed door.
Declaratie van zorgkosten, of deze zorg nu valt onder de zorgverzekeraar of onder de Wlz, verloopt via de wijkverpleging en komt dus uiteindelijk ook bij de zorgverzekering terecht.
Let op: verblijf in een zorgresidentie (een ‘particulier verpleeghuis’) kost aanzienlijk meer. Denk aan rond de duizend euro per week. Geen verzekering die dat dekt.

Wellicht is de opmars van zorghotels nog niet echt begonnen. Veel zorghotels met SNZH-keurmerk sloten al een contract met hun eigen gemeente voor kortdurend verblijf (respijtzorg) tegen dertig euro per nacht, exclusief zorgkosten. Wijkteams maken hier nog nauwelijks gebruik van. Gek eigenlijk.

 

dit artikel is ook gepubliceerd op www.mantelzorgelijk.nl