mantelzorgvergoedingen

Steeds meer zorgverzekeraars bieden financiële hulp voor mantelzorg. Zonder eigen risico en soms zelfs met twee kansen. Dat is goed om te weten als u zorgt voor iemand op hoge leeftijd of als u zelf veel steun ontvangt. Ontdek de mogelijkheden voor mantelzorgvergoedingen.

geen geld laten liggen

Nieuw jaar – nieuwe zorgverzekering? Of bleef u bij uw ‘oude’ zorgverzekering? Hoe dan ook: uit onderzoek van de ANBO blijkt dat er bij ouderen veel onduidelijk is over zorgverzekeringen. Dat kan ook over vergoedingen gaan die er voor u zijn en waar u gebruik van kunt maken. En dat is zonde. Vooral op het gebied van mantelzorg denken namelijk steeds meer zorgverzekeraars met u mee.

wat is mantelzorg?

Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg voor familie, vriend, buur of andere naaste met een chronische ziekte of beperking. Dat is in veel gevallen voor iemand op hoge leeftijd. Nederland telt 2,6 miljoen mantelzorgers. Mantelzorgers nemen 75 procent van de zorg thuis op zich (bron: Movisie) en voorkomen daarmee onnodig beroep op dure zorgvoorzieningen.

geen eigen risico en twee keer kans

Zorgverzekeraars zien dat mantelzorgers belangrijk zijn en nemen daarom steeds vaker mantelzorgvergoedingen op in een aanvullend pakket. Met twee bijzonderheden:
▪ u betaalt voor het gebruik hiervan geen eigen risico. Kortom: er is financieel geen reden om van gebruik van deze mogelijkheid af te zien;
▪ mantelzorgers kunnen bij de meeste zorgverzekeraars ook een beroep doen op de verzekering van degene voor wie zij zorgen. Dat verdubbelt uw kans op vergoeding. Wél kunt u per jaar maar één keer van dezelfde vergoeding gebruik maken.

gratis respijtzorg

Mantelzorg kan zwaar zijn. Voelt u zich overbelast, bent u ziek of wilt u er even tussenuit? Bijna dertig zorgverzekeraars vergoeden de hulp van een zorgprofessional of vrijwilliger die de zorg tijdelijk van u overneemt. Afhankelijk van uw polis kan dat vier dagen tot zes weken zijn. Vervangende mantelzorg, ook respijtzorg genoemd, verloopt meestal via een door uw zorgverzekeraar gecontracteerde partij en in bijna alle gevallen is dat Stichting Mantelzorgvervanging Nederland Handen-in-Huis. Het duurt ongeveer acht weken om een passende vrijwilliger te vinden. Handen-in-Huis regelt zelf de toestemming bij uw zorgverzekeraar.

tot €1.000 voor mantelzorgmakelaar

Mantelzorg brengt vaak een hoop regelwerk met zich mee. Vindt u het lastig om aan passende hulp of ondersteuning te komen? Voelt u zich van het kastje naar de muur gestuurd? Dan kan een mantelzorgmakelaar u helpen. Zestien zorgverzekeraars bieden hiervoor een vergoeding, variërend van €250 tot €1.000. Vaak wil een zorgverzekeraar vooraf uw zorgvraag inschatten alvorens akkoord te geven. Vergoedingen zijn alleen mogelijk voor gecertificeerde mantelzorgmakelaars die zijn aangesloten bij beroepsvereniging BMZM.

en meer: van cursus tot arrangement

Veel zorgverzekeraars bieden meer dan vergoedingen. Bijvoorbeeld telefonisch antwoord op vragen over mantelzorg. Of een mantelzorgpas, via bijvoorbeeld Univé/VGZ en IZA. Zo’n pas geeft u de zekerheid dat de zorg gewoon doorloopt als u plots iets overkomt. PNO Zorg vergoedt zelfs de opvang van uw huisdier als u in het ziekenhuis belandt. Bij Menzis, CZ en PMA kunt u zich kosteloos inschrijven voor een mantelzorgcursus. Hierin leert u om naast het zorgen ook tijd en aandacht voor u zelf te creëren. Bij Menzis kunt u ook gebruik maken van een mantelzorgersarrangement: een verblijf van maximaal zes dagen in een door Menzis gecontracteerd Fletcher-hotel. In sommige hotels bent u welkom mét degene die u verzorgt. Gaat u samen, dan geldt een maximaal verblijf van drie dagen.

maak er gebruik van

Wilt u van deze mogelijkheden gebruik maken en weten hoe dit voor uw zorgverzekering is geregeld? In dit overzicht van Mezzo en de Consumentenbond kunt u eenvoudig nagaan welke mogelijkheden er voor u zijn. Voor details over mantelzorgvergoedingen, en ook voor toestemming, kunt u het beste bellen met de zorghelpdesk of de afdeling zorgadvies van uw zorgverzekeraar.

dit artikel is ook gepubliceerd op www.alleszelf.nl