Persoonlijk Plan

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dagbesteding en begeleiding. De ambtenaar die uw melding aanneemt, moet u wijzen op de mogelijkheid om binnen zeven dagen een Persoonlijk Plan aan te leveren. Amsterdam noemt dit een ‘eigen plan’. In dit plan staat minimaal een omschrijving van uw situatie en een motivatie voor de ondersteuningsaanvraag.
De gemeente is verplicht uw Persoonlijk Plan mee te nemen in onderzoek en besluitvorming.