ondersteuningsplan

Een ondersteuningsplan is het resultaat van een gesprek tussen u en een wijkzorgprofessional (vaak een wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker). Wat staat erin? Uw situatie, uw vraag, wat u zelf al doet en dat wat de gemeente u kan bieden. Een ondersteuningsplan is een ‘co-productie’ tussen u en de betrokken zorgprofessional. U tekent ervoor. Tenzij u het er niet mee eens bent. In dat geval vraagt u om een second opinion.