eigen bijdrage

Voor zorg die valt onder de Wlz (= Wet langdurige zorg) betaalt u een eigen bijdrage. Dat geldt voor iedereen vanaf achttien jaar. Wie voor het eerst in een instelling wordt opgenomen, tijdelijk wordt opgenomen of thuiswonende kinderen of een partner heeft, betaalt de eerste vier maanden een lage eigen bijdrage. Deze is in 2015 minimaal € 158,60 en maximaal € 832,60 per maand. In overige situaties, of na vier maanden, betaalt u een hoge eigen bijdrage. De maximale hoge eigen bijdrage in 2015 is € 2.248,60 per maand.

Ook voor ondersteuning uit de WMO (dagbesteding of begeleiding) kan een eigen bijdrage gelden. Gemeenten mogen dit zelf, per voorziening, beslissen. In Amsterdam betaalt u een eigen bijdrage voor alle voorzieningen in het kader van zorg en ondersteuning waaronder dagbesteding, ambulante begeleiding, beschermd wonen, hulp bij het huishouden, woonruimte-aanpassingen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen. Bij aanvragen voor kinderen jonger dan achttien, rekent Amsterdam geen eigen bijdrage. Ook voor een rolstoel, een stalling en oplaadpunt voor een scootmobiel is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Het CAK telt de eigen bijdragen uit verschillende wetten bij elkaar op. Per huishouden geldt een maximum.

Voor zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet is geen eigen bijdrage verschuldigd.