zorg aanvragen

Er zijn twee vormen van zorg. Persoonlijke verzorging en verpleging voor een aantal uren per dag valt onder de zorgverzekeraar. Alleen een wijkverpleegkundige met passende kwalificaties kan een indicatie afgeven. De zorg zelf is in handen van een thuiszorgorganisatie die een contract heeft met uw eigen zorgverzekeraar. Thuiszorg valt onder de basisverzekering. U krijgt geen rekening, u betaalt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Deze ‘zorg in natura’ kunt u omzetten in een PGB.

Wie 24-uurszorg en/of permanent toezicht nodig heeft, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een aanvraag verloopt via het CIZ (=Centraal Indicatie-orgaan Zorg). Wlz-zorg is mogelijk in een instelling of thuis. In het laatste geval kunt u de zorg ook zelf regelen met behulp van een PGB. Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage. U krijgt hiervan een rekening via het CAK (= Centraal Administratie Kantoor).