wijkzorg

Wijkzorg is een door gemeenten ontwikkeld instrument om zorg dichter bij mensen te organiseren. Deze zorg staat voor zorgnetwerken  in de stad waarbinnen een huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, cliëntondersteuner, een verzorgende van een thuiszorgorganisatie en een woonbegeleider in wisselende samenstellingen samenwerken om mensen met een zorgvraag te ondersteunen.

Wat betekent wijkzorg in Amsterdam? Een wijze van samenwerken tussen zorgprofessionals om in te kunnen spelen op uw vragen over zorg of ondersteuning. Amterdamse wijkzorg staat vooralsnog níet voor één locatie in uw wijk waar u naartoe kunt. Of voor één telefoonnummer dat u bij vragen over zorg of ondersteuning belt.