zorghotels vervangen mantelzorg?

Eigenlijk is het woord ‘zorghotel’ een beetje een containerbegrip.

mentorschap, of toch iets anders

Er zijn verschillende mogelijkheden om je persoonlijke belangen te laten vertegenwoordigen. Maar je moet ze wel juridisch vastleggen.

toegang tot verzorgings- of verpleeghuis

Inspelend op de splitsing tussen wonen en zorg, duiken nieuwe woonvormen op.

zorgklachten melden of bespreken?

Op een avond belde een vrouw met een eerlijk en tegelijk schokkend ooggetuigenverslag van het verpleeghuisverblijf van haar man. Verontwaardigd, en verteerd door schuldgevoelens, had ze hem er weggehaald. Waar kon ze buíten deze instelling de klok luiden? Nee, het ging haar niet...

ratjetoe in cliëntondersteuning

Voor mij is het eerlijk gezegd nogal logisch dat iemand die voor mijn belangen opkomt, niet ook degene is die besluit of ik bijvoorbeeld wel of geen PGB krijg.

PGB: eerst nadenken, dan doen

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) van de gemeente. Lukt dat anno 2015? Dit verhaal gaat over de vijftienjarige Lucas en zijn moeder. Lucas heeft Asperger. Dat weet hij sinds kort. Zijn moeder steunt hem waar ze kan. Maar raakt daardoor in de knoop met haar baan. Een PGB zou haar...

dement in Amsterdam

Dat mantelzorg bij dementie extra zwaar is, weten we al lang. En dat de bereidheid van buren om een hulpbehoevende oudere bij te staan, niet eeuwig oprekbaar is, ook.

ondersteuningsplan

Een ondersteuningsplan is het resultaat van een gesprek tussen u en een wijkzorgprofessional (vaak een wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker). Wat staat erin? Uw situatie, uw vraag, wat u zelf al doet en dat wat de gemeente u kan bieden. Een ondersteuningsplan is een...

wijkzorg

Wijkzorg is een door gemeenten ontwikkeld instrument om zorg dichter bij mensen te organiseren. Deze zorg staat voor zorgnetwerken  in de stad waarbinnen een huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, cliëntondersteuner, een verzorgende van een thuiszorgorganisatie en...

begeleiding

Begeleiding is de hulp die nodig is om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en leven. Bijvoorbeeld bij praktische zaken als administratie, boodschappen doen of het innemen van medicatie. Maar ook bij het leggen en onderhouden van sociale contacten of het houden van regie over uw...