duidelijkheid in ruil voor PGB

‘Help, de SVB betaalt niet meer!’ Het klinkt als een noodkreet. Al is de man die me belt, niet heel goed te verstaan. Antwoorden op mijn vragen blijven hangen, ergens tussen zijn verontwaardiging en zijn accent. Diezelfde dag nog werp ik een blik op zijn administratie. Wat ging...

thuisalarmering

Stichting ATA is de enige aanbieder van thuisalarmering in Amsterdam. Dit is de procedure. Na aanmelding beoordeelt een verpleegkundige of u in aanmerking komt voor vergoeding. Criteria zijn leeftijd, medische situatie en zorgverzekering. ATA heeft contracten met Menzis, Zorg en...

thuisalarmering, zo zit het

Thuisalarmering is een aanbiedersmarkt met een stuk of tien spelers. U bent daardoor min of meer gebonden aan het bedrijf dat in uw gemeente het monopolie heeft.

wat is een digitale agenda?

Een digitale agenda scheelt tijd, verkleint de kans op misverstanden en maakt het gemakkelijker de zorg voor iemand langer vol te houden.

eigen bijdrage in zorgverzekering

Ook al heb je een zorgverzekering, dat betekent nog niet dat alle (medische) kosten die je maakt, vergoed worden.

mantelzorg in CAO’s

Ziekteverzuim kost een werkgever veel geld. Daarom praat een groeiend aantal CAO’s nu over mantelzorg.

Persoons Gebonden Budget

Een Persoons Gebonden Budget (PGB) is bedoeld om zelf zorg in te kopen en zo de regie te houden over eigen leven. De vier zorgwetten kennen ieder een eigen PGB. Een PGB voor verpleging en verzorging valt onder de Zorgverzekeringswet. Er moet sprake zijn van een zorgbehoefte...

eigen bijdrage

Voor zorg die valt onder de Wlz (= Wet langdurige zorg) betaalt u een eigen bijdrage. Dat geldt voor iedereen vanaf achttien jaar. Wie voor het eerst in een instelling wordt opgenomen, tijdelijk wordt opgenomen of thuiswonende kinderen of een partner heeft, betaalt de eerste vier...

informele zorg

Informele zorg wordt vaak gelijkgesteld aan mantelzorg. Dus hulp van familie, buren en vrienden. Maar de overheid vindt dat ook vrijwilligers onder informele zorg vallen. Deze zorg kan bestaan uit huishoudelijke hup, persoonlijke verzorging en begeleiding van iemand met een...

zorgtoerisme: vakantie voor mantelzorgers?

In twintig minuten tijd googel ik talloze initiatieven bij elkaar voor mensen die niet zomaar in een tentje kunnen kruipen.