Persoons Gebonden Budget

Een Persoons Gebonden Budget (PGB) is bedoeld om zelf zorg in te kopen en zo de regie te houden over eigen leven. De vier zorgwetten kennen ieder een eigen PGB. Een PGB voor verpleging en verzorging valt onder de Zorgverzekeringswet. Er moet sprake zijn van een zorgbehoefte...

eigen bijdrage

Voor zorg die valt onder de Wlz (= Wet langdurige zorg) betaalt u een eigen bijdrage. Dat geldt voor iedereen vanaf achttien jaar. Wie voor het eerst in een instelling wordt opgenomen, tijdelijk wordt opgenomen of thuiswonende kinderen of een partner heeft, betaalt de eerste vier...

informele zorg

Informele zorg wordt vaak gelijkgesteld aan mantelzorg. Dus hulp van familie, buren en vrienden. Maar de overheid vindt dat ook vrijwilligers onder informele zorg vallen. Deze zorg kan bestaan uit huishoudelijke hup, persoonlijke verzorging en begeleiding van iemand met een...