begeleiding

Begeleiding is de hulp die nodig is om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en leven. Bijvoorbeeld bij praktische zaken als administratie, boodschappen doen of het innemen van medicatie. Maar ook bij het leggen en onderhouden van sociale contacten of het houden van regie over uw...

zorg aanvragen

Er zijn twee vormen van zorg. Persoonlijke verzorging en verpleging voor een aantal uren per dag valt onder de zorgverzekeraar. Alleen een wijkverpleegkundige met passende kwalificaties kan een indicatie afgeven. De zorg zelf is in handen van een thuiszorgorganisatie die een...